Wat is stress en burn-out?

Heb je het gevoel dat er meer van je gevraagd wordt dan je denkt waar te kunnen maken? Ervaar je druk van je agenda, werkgever, je gezin, … Bij stress is er sprake van een verstoord evenwicht tussen de dingen die je energie wegnemen (eisen die het werk en privé stellen) en dingen die je energie geven (energiebronnen). Hoe langer dit onevenwicht duurt, hoe meer impact stress zal hebben op je welbevinden met mogelijk overspannenheid en burn-out tot gevolg.

Ben je moe, prikkelbaar, last van hoofdpijn en pijnlijke spieren, heb je slaapproblemen of moeite met concentreren? Dit zijn enkele fysieke en mentale klachten die erop kunnen wijzen dat je al een tijdje over je grenzen aan het gaan bent. Als psycholoog en coach begeleid ik je zodat je de onderliggende oorzaak van je klachten kan ontdekken en veranderen. Je gaat weer handelen vanuit de dingen die je een goed gevoel geven en passend voor jou zijn. Op die manier breng je geluk, energie, passie, werkplezier en bevlogenheid weer in je leven.

Een overzicht van de belangrijkste fasen in dit coachtraject:

Herstelfase:

 • Inzicht krijgen in eigen stressbronnen en energiegevers
 • Vermindering van stressklachten
 • Herstel van energie

Probleemoplossende fase:

 • Leren herkennen van en omgaan met stressverhogende gedachten (denkpatronen). Leren op een positieve en oplossingsgerichte manier te denken.
 • Contact maken met gevoelens van angst, pijn en verdriet om deze te leren aanvaarden en mee om te gaan.
 • Versterken van competenties:
  • Zelfvertrouwen
  • Assertiviteit, grenzen stellen, neen zeggen
  • Perfectionisme leren relativeren met behoud van gedrevenheid
  • Omgaan met conflicten
  • Je werk anders organiseren (plannen en prioriteiten stellen)
  • Delegeren
  • Leren hulp vragen
  • Feedback geven
  • Omgaan met verandering
 • Zicht krijgen op stressverhogende omgevingsfactoren en opstellen plan van aanpak
 • Herontdekken van talenten en waarden, terugvinden van motivatie voor werk
 • Persoonlijke en professionele groei door het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Re-integratiefase:

 • Re-integratie voorbereiden en toepassen in de praktijk
 • Voorkomen van terugval na herstel (hervalpreventie)